Życzenia Wielkanocne 2013

ŻYCZENIA CIEPŁE JAK TCHNIENIE WIOSNY,
SKŁADAMY WSZYSTKIM W TEN CZAS RADOSNY.
NIECH WSZELKIE TROSKI BĘDĄ DALEKO,
A DOBRO PŁYNIE SZEROKĄ RZEKĄ.

 

DYREKTOR,
MIESZKAŃCY I PRACOWNICY
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W CIECHANOWIE, UL.KRUCZA 32

 

jajka