Wernisaż fotograficznej wystawy pokonkursowej „Zimowe impresje”

27 marca odbył się wernisaż fotograficznej wystawy pokonkursowej „Zimowe impresje”
Konkurs został ogłoszony w drugiej połowie stycznia i trwał do końca lutego. Wzięło w nim udział siedmiu Mieszkańców. Każdy uczestniczył w trzech sesjach plenerowych, podczas których powstało wiele ciekawych fotografii. Uczestnicy zgłosili do konkursu po 3 prace. Po oprawieniu ich i zorganizowaniu wystawy, ocenione zostały przez jury w składzie: Marek Konarski – przewodniczący; Bolesław Prus – fotografik; Jolanta Przybyłowska – dyrektor; kierownik Działu Terapeutycznego; Przewodnicząca Rady Mieszkańców i Mieszkaniec DPS.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas wernisażu o godz. 11.00. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Ciechanów i Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

27-03-20140127-03-20140227-03-20140327-03-20140427-03-20140527-03-20140627-03-20140727-03-201408