Ćwiczenia przeciwpożarowe

10 października 2014 r. na terenie naszego Domu odbył się próbny alarm przeciwpożarowy przeprowadzony przez Państwową Straż Pożarną z Ciechanowa. Alarm ogłoszono o godz. 13.00. Mieszkańcy pod opieką Pracowników Domu opuścili pomieszczenia budynku ,,B” zgodnie z planem ewakuacji. Biorąc pod uwagę, że Mieszkańcami Domu są również osoby poruszające się na wózkach było dodatkowym utrudnieniem dla personelu. Mimo to wykazali się dużym zdyscyplinowaniem i dobrą organizacją.
Meldunki o przebiegu ewakuacji zostały przekazane Dyrektorowi przez organizatora próbnej ewakuacji.
Ewakuację przeprowadzono w ciągu 10 minut, przebiegała sprawnie i bez paniki. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba jest potrzebna choć w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.
Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru.

10-10-20140110-10-20140210-10-20140310-10-20140410-10-201405