Dzień Pracownika Socjalnego 2014

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podsumowania całego roku pracy wszystkich tych, którzy pracują w pomocy społecznej. Jest to trudna praca nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Ale są też chwile, kiedy możemy być z siebie dumni i właśnie ten dzień jest okazją do wyróżnienia i wręczenia nagród za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz drugiego człowieka. Tak też było w naszym Domu. Na prośbę Rady Mieszkańców odbyła się msza św. w kapicy Domu w podziękowaniu za pracę i trud. Na tę mszę zaproszeni byli również emerytowani pracownicy Domu. Po mszy wszyscy pracownicy mogli wziąć udział w spotkaniu przy kawie i herbacie i powspominać minione lata pracy. Było to spotkanie dwóch pokoleń, gdyż wzięli w nim udział również emerytowani pracownicy.
Nie obyło się również bez podziękowań i wyróżnień. Z rąk dyrektora Domu, Jolanty Przybyłowskiej podziękowanie w formie statuetki otrzymał pracownik o najdłuższym stażu pracy, zaś Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uhonorowało spośród pracowników naszego Domu Panią Barbarę Ragus – pracownik socjalny. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się w dniu 25 listopada 2014 r., podczas dwudniowej Konferencji pt. „Gotowość do zmiany w funkcjonowaniu mazowieckiej pomocy społecznej i aktywnej integracji”.

21-11-20140121-11-20140221-11-20140321-11-20140421-11-20140521-11-20140621-11-201407