„Betlejemskie Światełko Pokoju" - 17.12.2015 r.

Jak co roku przedstawiciele z II Ciechanowskiego Szczepu Harcerskiego „Niezniszczalne Żuławy” działającego przy Szkole Podstawowej nr 4, przekazali na ręce Pani Dyrektor DPS Jolanty Przybyłowskiej Betlejemskie Światełko Pokoju.
Wdzięczni za pamięć, przekazujemy harcerzom i ich opiekunom
Najserdeczniejsze Życzenia na cały 2016 Rok.

17-12-201501 17-12-201502 17-12-201503 17-12-201504