80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

Dnia 30 sierpnia obchodziliśmy 80 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Mieszkańcy przygotowali program artystyczny, którym uczcili pamięć walczących za wolność ojczyzny.

30-08-201901 30-08-201902 30-08-201903