Podziękowanie dla Adamed Pharma S.A.

PODZIĘKOWANIE

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie

 

składa serdeczne podziękowania

 

dla firmy

 

ADAMED PHARMA S.A.

 Adamed Logo

 

za przekazanie środków ochrony osobistej
dla Pracowników Domu w związku z trudną sytuacją
epidemiologiczną panującą w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dyrektor

/-/ Przemysław Zadrożny