Podziękowanie dla „Wsparcie dla Szpitala”

„Człowiek jest szczęśliwy, proporcjonalnie do tego co daje.
Czasami myślę, że nie ma znaczenia, co się daje: wystarczy dawać.
Liczy się to co dajemy z nas samych.”

L. Bromfield

PODZIĘKOWANIE

dla
19 05 202004

 

Dyrektor, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy
Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32, składają
serdeczne podziękowania osobom prywatnym, firmom
i koordynatorowi za przekazaną w tych trudnych chwilach
pomoc w postaci środków ochrony osobistej.

19-05-20200119-05-20200219-05-202003