Podziękowania dla Komendanta i Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

PODZIĘKOWANIE

dla
19 05 202004

 

Dyrektor, Mieszkańcy i Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32,
składają serdeczne podziękowania
dla Pana Jarosława Chodorowskiego
Komendanta i Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
oraz Pracownikom i Pani Sylwii Lewickiej - koordynatorowi
za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach
w postaci przekazania środków ochrony osobistej.