Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

MZ Logo NFZ logo

 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Powiat Ciechanowski pozyskał grant dla Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Łączna wysokość pozyskanego grantu wynosi 27.387,43 zł, z tego:
- ze środków europejskich - 23.052,00 zł
- ze środków dotacji celowej - 4.335,43 zł

 

logo unijne


02 12 202001