82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - 01.09.2021 r.

W dniu 1 września na zajęciach literacko-muzycznych upamiętniliśmy 82 Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania oryginalnego komunikatu radiowego wieszczącego atak hitlerowców na Polskę. Mieszkańcy licznie włączyli się do obchodów śpiewając pieśni wojskowe oraz czytając wiersze nawiązujące do minionego czasu.

01-09-20210101-09-20210201-09-202104