XXV Zawody Strzeleckie Polskiego Czerwonego Krzyża - 22.09.2021 r.

Dnia 22 września grupa pracowników Domu uczestniczyła w XXV Jubileuszowych Zawodach Strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża dla Honorowych Dawców Krwi i osób promujących honorowe krwiodawstwo. Zawody połączone z piknikiem odbyły się jak zawsze na terenie Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie. Impreza rozpoczęła się uroczystym powitaniem i meldunkiem, a następnie 43 drużyny stanęły do zawodów. Dziękujemy Pani Bożenie Podleńskiej Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie za zaproszenie i mile spędzony czas.

22-09-20210222-09-20210122-09-202103