Wybory do Rady Mieszkańców - 27.09.2021 r.

W dniu 27.09.2021 r. w naszym Domu odbyły się wybory do Rady Mieszkańców. Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja pod przewodnictwem Pani Dyrektor Ewy Wasilewskiej. Zebrani spośród zgłoszonych kandydatów w drodze głosowania wybrali Przewodniczącego Rady, którą została Pani Joanna, a dotychczasowy Przewodniczący - Pan Jarosław będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Wybrano również nowych członków do sekcji: religijnej, socjalno-bytowej, kulturalnej i żywieniowej. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Mieszkańców naszego Domu.

27-09-20210127-09-20210227-09-202103