Projekt „Komunikatywny Senior”

Nasi Mieszkańcy biorą udział w projekcie „Komunikatywny Senior” czyli aktywizacja społeczna seniorów 60+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego. Projekt odbywa się w pracowni multimedialnej naszego domu.
„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

01-12-20210101-12-202102