„CZUJ, CZUJ CZUJKA” - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Niezwykłej radości dostarczyła nam wizyta delegacji Straży Pożarnej w osobach bryg. Grzegorza Kamińskiego – zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie, st. kpt. Radosława Kozickiego – Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie, mł. bryg. Radosława Osieckiego – zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie, Pani Pauliny Merks – starszej specjalistki w Wydziale Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie, mł. kpt. Artura Michałka – młodszego wykładowcę w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Warszawie. Wizyta miała związek z rozstrzygnięciem konkursu „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie, w którym otrzymaliśmy wyróżnienie za spot reklamowy pt.: „Czuj Czuj czujka”. W nagrodę występujący aktorzy otrzymali dyplomy pamiątkowe i upominki a nasz DPS projektor multimedialny.

27-01-20220127-01-20220227-01-20220327-01-20220427-01-202205