"Wrzuć na luz" - promocja książki - 09.06.2022 r.

Wielki ukłon w stronę Pani Alicji Gąsiorowskiej za całokształt działalności, cudowną energię a w dniu 9 czerwca 2022 r. promocję książki Jej autorstwa „Od ludzi dla ludzi na luzie, czyli 10 lat Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” od dyrekcji, pracowników i mieszkańców DPS ul. Krucza 32 w Ciechanowie.
Dziękujemy za wyróżnienie.

10-06-20220110-06-20220210-06-202203