Dział Opiekuńczo-Terapeutyczny

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

Anna Smoleńska

tel. 23 672 33 05 w. 336