Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2018 r.

Ciechanów, dn. 09.02.2018r.

DPS.FK.024.01.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2018 r.

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywalny tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywalny termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Dostawy Przetarg nieograniczony 525.600,00 zł IV kwartał 2018r.

 

p.o. Dyrektora

/-/ Hanna Kędzierska

 

pdf iconPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2018 r.