Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32

Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32

Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych i w związku z tym zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”).
W związku z powyższym informujemy:
Kto jest Administratorem Pani/Pana danych
Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie,
ul. Krucza 32
Z Administratorem można kontaktować się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do realizacji zapisów określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).
Okres przechowywania danych
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są przez okres w jakim są realizowane przez Administratora nałożone na niego zadania oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Administrator udostępnia dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Państwem.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych wymaganych do realizacji zadań przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
– prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przetwarzanie danych w innym celu niż określony powyżej
Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.
Informacje dotyczące zabezpieczenia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Dyrektor

/-/ Przemysław Zadrożny

 

pdf iconInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32