Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców

Ciechanów 02.03.2020.


OGŁOSZENIE


Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 poszukuje spadkobierców n/w zmarłym Mieszkańcu:


Bodych Leszek syn Franciszka i Zofii
ur. 18.12.1954 r. w Żyrardowie
zmarłym w dniu 07.02.2020


Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.


W przypadku gdy spadkobiercy nie odbiorą depozytu w określonym terminie, zgłasza się sprawę do sądu.

 

 

Dyrektor

/-/ Przemysław Zadrożny