Informacja o cofnięciu zgody dla firmy PRYMUS EDUKACJA

W związku z informacjami od lokalnych przedsiębiorców (z terenu powiatu Ciechanowskiego), dotyczących nieuzgodnionej z DPS ul. Krucza 32 w Ciechanowie formy zbierania pieniędzy na nieodpłatne doposażenie placówki - DPS ul. Krucza 32, cofamy w trybie natychmiastowym zgodę dla firmy PRYMUS EDUKACJA „do prowadzenia rozmów mających na celu pozyskanie funduszy od chętnych lokalnych firm oraz przedsiębiorców w celu nieodpłatnego doposażenia placówki” w formie i zakresie jaki ma to miejsce.

Nieuzgodnione zbieranie środków na rachunek Państwa podmiotu jako usługi reklamowej (na fakturach nie ma słowa o celu na jaki są zbierane środki, a jest jedynie zapis usługi reklamowej - niezgodnej z prawdą), godzi w dobre imię DPS, ul. Krucza 32 w Ciechanowie oraz budzi wątpliwości w zakresie rzeczywistego celu zbiórki.


Dyrektor

/-/ Przemysław Zadrożny