Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywalny tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywalny termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa artykułów spożywczych, mleka, pieczywa, owoców i warzyw, ryb i mrożonek, mięsa, jaj do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 Dostawy Przetarg nieograniczony 740.000,00 zł IV kwartał 2020 r.